PostHeaderIcon Powiat Brzeziny Lista Stowarzyszeń / Klubów Abstynenckich

Stowarzyszenie Abstynenckiego
Klubu Wzajemnej Pomocy „ VIOLA ”
96-140 Brzeziny
ul. Św. Anny 57
  Tel.
046 874 25 80

Powrót do Systemu >>>

Wojewódzki System Informacji dla osób z problemem alkoholowym i rodzin w kryzysie jest własnością
Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego.