PostHeaderIcon Powiat Łęczyca Lista Stowarzyszeń / Klubów Abstynenckich

Stowarzyszenie Abstynentów i
Rodzin Abstynenckich Klub
„ PRZEBUDZENIE ”
99-100 Łęczyca
ul. Belwederska 38
Czynne
Codziennie
(oprócz sobót)
17.00 - 20.00
Tel.
024 388 12 08

Powrót do Systemu >>>

Wojewódzki System Informacji dla osób z problemem alkoholowym jest własnością
Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego.