PostHeaderIcon Powiat Łódź Lista Stowarzyszeń / Klubów Abstynenckich

Stowarzyszenie Samopomocowe
„ ABAKUS ”
90-408 Łódź
ul. Próchnika 5 II p.
Czynne
Pn. - Pt.
14.00 - 21.00
Sb. - Nd.
15.00 - 20.00

 

Bałuckie
Stowarzyszenie Abstynentów
„ RODZINA ”
91-844 Łódź
ul. Czarnieckiego 4
Czynne
Pn. - Sb.
16.00 - 21.00

  

Stowarzyszenie Rodzin
z Problemem Alkoholowym
„ TĘCZA ”
92-503 Łódź
ul. Smetany 4/82
  Tel.
042 671 00 77

 

Stowarzyszenie
Abstynenckie Klubu
„ POD WIELBŁĄDEM ”
93-154 Łódź
ul. Malczewskiego 4
Czynne
Codziennie
15.00 - 21.00

 

Fundacja Pomocy
Osobom Uzależnionym
„ UWOLNIENIE ”
91-464 Łódź
ul. Chrobrego 16
Czynne
Codziennie
15.00 - 21.00
Tel. 042 640 62 40
poczta@uwolnienie.pl

 

Stow. Wspierania
Trzeźwości i Przeciwdziałania
Patologii Społecznej
„ DOM ”
94-024 Łódź
ul. Wygodna 18/1
Czynne
Codziennie
16.00 - 21.00
Tel. 042 686 16 59
stowarzyszenie.dom
@neostrada.pl

Powrót do Systemu >>>

Wojewódzki System Informacji dla osób z problemem alkoholowym i rodzin w kryzysie jest własnością
Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego.