PostHeaderIcon Powiat Łódź Wschód Lista Stowarzyszeń / Klubów Abstynenckich

Abstynenckie Stowarzyszenie
Klub Wzajemnej Pomocy
„ OSTOJA ”
95-040 Koluszki
ul. Mickiewicza 4
Czynne
Pn. - Sb.
16.00 - 22.00

Powrót do Systemu >>>

Wojewódzki System Informacji dla osób z problemem alkoholowym jest własnością
Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego.