PostHeaderIcon Powiat Łowicz Lista Stowarzyszeń / Klubów Abstynenckich

Łowickie Stowarzyszenie
Abstynenckie
„ PASIACZEK ”
99-400 Łowicz
ul. Św. Floriana 7
Czynne
Codziennie
16.00 - 21.00
Tel. 046 837 66 92
lsapasiaczek@op.pl

Powrót do Systemu >>>

Wojewódzki System Informacji dla osób z problemem alkoholowym i rodzin w kryzysie jest własnością
Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego.