PostHeaderIcon Powiat Opoczno Lista Stowarzyszeń / Klubów Abstynenckich

Abstynenckie Stowarzyszenie
Klubu Wzajemnej Pomocy
„ OPOKA ”
26-300 Opoczno
ul. Rolna 5
Tel. 044 754 30 44
Czynne
Codziennie
15.00 - 22.00

Powrót do Systemu >>>

Wojewódzki System Informacji dla osób z problemem alkoholowym i rodzin w kryzysie jest własnością
Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego.